Τεχνολογία Εκπαίδευση Σπορ

TES
Partner Organisations
Σεμινάρια πληροφορικής
Youth Projects
Web Projekts

O οργανισμός Τεχνολογία Εκπαίδευση Σπορ έχει σαν κύριους στόχους την καλλιέργεια, η μετάδοση των νέων τεχνολογιών, το “πάντρεμά” τους με την Ελληνική Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, καθώς και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Internet πάνω σε θέματα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και νεολαίας.
Δηλαδή:
• Παρουσίαση, στους πολίτες της Γης, του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήματος, του Πολιτισμού και της ταυτότητας κάθε γωνιάς της Ελλάδας.
• Παροχή βήματος σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, νέους για ελεύθερη έκφραση.

• Γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και νέων από όλο τον κόσμο, αλλά και μεταξύ των Ελλήνων της διασποράς και αυτών της Ελλάδας.
• Διευκόλυνση της ανταλλαγής ιδεών, γνώσεων και απόψεων των ατόμων που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο, (μαθητές, φοιτητές, δάσκαλοι, καθηγητές, σχολικοί σύμβουλοι, γονείς κλπ.) όπως επίσης και των νέων της Ευρωπαϊκής ένωσης και της Ελληνικής διασποράς.
• Καλλιέργεια και προβολή της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και κουλτούρας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
• Σεμινάρια γνωριμίας εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και του κοινού γενικότερα με τους Η/Υ και τα σύγχρονα σχετικά με αυτούς προγράμματα.
• Διαλέξεις και συμμετοχή σε σεμινάρια σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού πάνω σε θέματα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, νεολαίας και νέων τεχνολογιών.
• Παρουσιάσεις (Ηλεκτρονικές και έντυπες) όπως: Κατασκευή Ιστοσελίδων (Web sites),
• Έκδοση φυλλαδίων, εντύπων, CD-ROM, Multimedia κλπ.
• Κατασκευή προγραμμάτων που συμβάλλουν στην προαγωγή των νέων τεχνολογιών σε επίπεδο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, και γενικά οτιδήποτε αποβαίνει χρήσιμο και ωφέλιμο στην Ελλάδα, την Παιδεία και καλλιεργεί
τις νέες τεχνολογίες.
• Εφαρμογή προγραμμάτων και παροχή μέσων Δικτύωσης και επικοινωνίας Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δασκάλων, μαθητών, νέων καθώς και του κοινού γενικότερα μέσω Internet ή μελλοντικών τεχνολογιών.
• Σεμινάρια χειρισμού των σχετικών προγραμμάτων.
• Διαγωνισμοί και παιχνίδια που σκοπό έχουν να επιμορφώσουν και να ασκήσουν τους μαθητές, αποσκοπώντας στην ανάδειξη των ταλέντων τους σε ατομικές ή ομαδικές εργασίες.
• Aθλοθέτηση βραβείων για Σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικούς και νέους που το έργο τους ξεχωρίζει.
Chios Nautical Museum "NAUTICALMUSEUM.COM"
The Complete School Index "SCHOOL.GR"
Piraeus & Islands Internet Index "PIREAS.COM"
Hellenic Educational Web "PEDIA.GR"
Lesvos island, internet index "LESVOS.NET"
HOMEROUPOLIS "HOMEROUPOLIS.INFO"
THE EU PROGRAM YOUTH "EUROTOOL.NET"
Vrontados s.a.

Questions or comments about this site? Contact the Webmaster. Copyright: © 1996 - 2003, by: Technology Education Sports. All rights reserved. Counter